Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Thái Nguyên: Phú Lương thi đua xây dựng nông thôn mới, triển khai địa chỉ số, xã nông thôn mới thông minh

24/10/2023 05:55 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 UBND huyện Phú Lương vừa tổ chức Lễ phát động thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và triển khai nền tảng địa chỉ số xã nông thôn mới thông minh” năm 2023.


 

c27.png

Ngày 10/2, huyện Phú Lương đã tổ chức lễ phát động thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và triển khai nền tảng địa chỉ số xã nông thôn mới thông minh" năm 2023 tại xã Tức Tranh.

Chương trình nhằm mục đích tuyên truyền rộng khắp đến toàn thể nhân dân và tạo khí thế thi đua hưởng ứng phong trào "Phú Lương chung sức xây dựng nông thôn mới" góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện giai đoạn 2022 – 2025.

Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp

Để thực hiện mục tiêu, huyện Phú Lương đặt ra kế hoạch tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra tại Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Phú Lương giai đoạn 2022 – 2025.

Đồng thời, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện Phú Lương.  

Năm 2022, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Lương tiếp tục được phát huy có hiệu quả. Triển khai thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào thi đua "Phú Lương chung sức xây dựng nông thôn mới". 

Kết quả tuyên truyền, vận động đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân trên địa bàn về lợi ích của xây dựng NTM, từ đó tích cực tham gia phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, đóng góp công, sức, tài sản...để thực hiện Chương trình.

Năm 2022, toàn huyện đã thực hiện hỗ trợ xây dựng 64 công trình đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 36,5km, trong đó từ nguồn vốn xi măng của tỉnh (6.500 tấn), vốn Nhân dân đối ứng và lồng ghép các ngồn vốn khác.

Hệ thống thủy lợi được tập trung cải tạo, nâng cấp 9 công trình, kiên cố hóa được 5,853 km kênh mương nội đồng, sửa chữa nhỏ 4 trạm bơm, cơ bản đáp ứng yêu cầu tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của Nhân dân. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt trên 95%, đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất, dân sinh nông thôn.

Mạng lưới bưu chính viễn thông từng bước được nâng cấp và hiện đại hóa: 100% số xã có điểm Bưu điện văn hóa xã, có mạng truy cập Internet đến trung tâm xã. Đầu tư nâng cấp, xây mới 2 trường học. Toàn huyện, xây mới 2 nhà văn hoá xã; xây mới, sửa chữa trên 40 nhà văn hóa xóm, đảm bảo phục vụ hoạt động văn hóa cho bà con nhân dân.

Triển khai nền tảng địa chỉ số xã nông thôn mới thông minh

Tính đến hết tháng 1/2023, toàn huyện Phú Lương có 12/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, huyện có 3/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 23%.

Giai đoạn 2022 - 2025, huyện Phú Lương đề ra nhiều mục tiêu phấn đấu 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 34 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trong năm 2024.

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã tham quan gian trưng bày các sản phẩm OCOP của huyện Phú Lương. Đồng thời, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM đã nhận được giấy khen của UBND huyện Phú Lương. 

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 668

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)