Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/11/2023

TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐANG CÒN HIỆU LỰC

Danh mục tiêu chuẩn Ngành tự nguyện áp dụng

14/07/2009 08:21 SA Xem cỡ chữ

TT
Tên Tiêu chuẩn
Mã số
1
Thiết bị fax - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-133:1994
2
Máy điện thoại tự động - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-134:1994
3
Hệ thống thông tin cáp sợi quang - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-139:1995
4
Thiết bị modem tốc độ thấp trên mạng điện thoại công cộng - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-142:1995
5
Tiêu chuẩn kỹ thuật ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm
TCN 68-144:1995
6
Thiết bị PCM-30 và PCM-120 - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-145:1995
7
Thiết bị CT2/CT2 PLUS - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-148:1995
8
Thiết bị thông tin - Các yêu cầu chung về môi trường khí hậu
TCN 68-149:1995
9
Tổng đài RAX-128 - Quy trình khai thác, bảo dưỡng
TCN 68-150:1995
10
Nhiễu công nghiệp và nhiễu vô tuyến - Quy phạm phòng chống
TCN 68-151:1995
11
Thiết bị ghép nối đầu cuối ISDN băng hẹp - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-152:1995
12
Điện thoại thấy hình tốc độ thấp - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-154:1995
13
Thiết bị điện thoại ISDN - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-155:1995
14
Thiết bị ghép kênh số 140 Mbit/s - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-157:1996
15
Thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/s - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-159:1996
16
Thiết bị nguồn 48V dùng cho thiết bị viễn thông - Tiêu chuẩn kỹ thuật
TCN 68-162:1996
17
Thiết bị nhân kênh số - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-165:1997
18
Thiết bị chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét và đường dây tải điện - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-167:1997
19
 
Chất lượng mạng viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật
TCN 68-170:1998
20
Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông (Soát xét lần 1)
21
Qui phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang
TCN 68-178:1999
22
Dịch vụ fax trên mạng điện thoại công công - Tiêu chuẩn chất lượng
23
Dịch vụ điện thoại VoIP- Tiêu chuẩn chất lượng
24
Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 1: thuật ngữ và định nghĩa
25
Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật
26
Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 3: Phương pháp đo thử nghiệm
27
Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 4: Yêu cầu về an toàn bức xạ - an toàn điện - độ ồn âm thanh và phương pháp thử
28
Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 5: Yêu cầu về ghi nhãn, bao bì
29
 
Máy tính cá nhân để bàn – Màn hình loại CRT - Phần 1: Các đặc tính kỹ thuật - thuật ngữ và định nghĩa
30
Máy tính cá nhân để bàn – Màn hình loại CRT - Phần 2: Các đặc tính kỹ thuật – phương pháp đo và thử
31
Máy tính cá nhân để bàn – Màn hình loại CRT - Phần 3: Yêu cầu về an toàn và phương pháp thử
32
Máy tính cá nhân để bàn – Màn hình loại CRT - Phần 4: Yêu cầu về ghi nhãn, bao bì
33
Máy tính cá nhân để bàn - Chuột máy tính: Yêu cầu kỹ thuật và an toàn – Phương pháp thử
34
Máy tính cá nhân để bàn – Bàn phím
35
Máy tính cá nhân để bàn - Thử tác động của nhiệt độ
36
 
Máy tính cá nhân để bàn - Thử tác động của độ ẩm
37
Máy tính cá nhân để bàn - Thử tác động của độ rung
38
Anten máy thu hình
16 TCN 558-92
39
Linh kiện cơ điện tử
16 TCN 517-91
40
16 TCN 518-91
41
16 TCN 520-91
42
16 TCN 565-92
43
16 TCN 566-92
44
16 TCN 558-92
45
16 TCN 567-92
46
16 TCN 569-92
47
16 TCN 570-92
48
Sản phẩm kỹ thuật điện tử
16 TCN 964-95
49
16 TCN 965-95
50
16 TCN 966-95
51
16 TCN 967-95
52
16 TCN 968-95
53
16 TCN 969-95
54
16 TCN 970-95
55
16 TCN 622-95
56
16 TCN 623-95
57
16 TCN 624-95
58
16 TCN 626-95
59
16 TCN 573-95
60
16 TCN 574-95
61
16 TCN 575-95
62
16 TCN 576-95
63
Hệ thống ghi âm và sao chép băng từ
16 TCN 810-98
64
Ăng ten thu tín hiệu phát thanh và truyền hình
16 TCN 836-99
65
16 TCN 837-99
66
16 TCN 838-99
67
16 TCN 839-99
68
Thiết bị hệ thống âm thanh
16 TCN 840-99
69
16 TCN 841-99
70
Lõi cuộn cảm và biến áp cho viễn thông
16 TCN 842-99
71
16 TCN 843-99
72
16 TCN 868-99
73
16 TCN 869-99
74
16 TCN 870-99
75
16 TCN 871-99
76
16 TCN 872-99
77
16 TCN 873-99
78
16 TCN 874-99
79
16 TCN 875-99
80
16 TCN 876-99
81
16 TCN 877-99
82
Thiết bị hệ thống âm thanh
16 TCN 01-99
83
16 TCN 02-99
84
16 TCN 03-99
85
16 TCN 04-99

Lượt truy cập: 1836

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)