Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 06/06/2023

VĂN BẢN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH TT&TT

Lĩnh vực điều hành xuất nhập khẩu, ghi nhãn hàng hóa

10/07/2009 10:36 SA Xem cỡ chữ

STT

Văn bản đã ban hành

Ghi chú

1

Thông tư số 02/2001/TT-TCBĐ ngày 25/04/2001 hướng dẫn Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg đối với hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Tổng cục Bưu điện.

 

2

Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ ngày 26/07/2000 hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thiết bị đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu và các Thông tư sửa đổi (số 05/2000/TT-TCBĐ ngày 11/09/2000 và số 03/2001/TT-TCBĐ ngày 22/05/2001)

 

3

Thông tư số 02/2006/TT-BBCVT ngày 24/04/2006 hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

 

4

Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày30/6/2006 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Lượt truy cập: 1147

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)