Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 31/03/2023

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ĐÃ CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực Xuất bản

03/10/2011 09:47 SA Xem cỡ chữ

 

TT
Tiêu chuẩn quốc gia
Ký hiệu
Tổ chức biên soạn/ đề nghị
Ghi chú
1
Sách - Yêu cầu chung
Cục Xuất bản
Thay thế TCVN 4356:1986 và TCVN 5665:1992

Lượt truy cập: 2088

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)