Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 31/03/2023

QUI CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐÃ BAN HÀNH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực bưu chính

18/08/2010 16:09 CH Xem cỡ chữ

 

STT
Tên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Ký hiệu
Ghi chú
1
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích
 

Lượt truy cập: 1874

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)