Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/03/2023

GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7189:2002

Giới thiệu Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7189:2002 (CISPR 22:1997) – Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số rađiô – Giới hạn và phương pháp đo

10/07/2009 11:05 SA Xem cỡ chữ

Nội dung:

TCVN 7189:2002 (CISPR 22:1997)

Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số rađiô

Giới hạn và phương pháp đo

 

Phạm vi:
Tiêu chuẩn quy định giới hạn và phương pháp đo các đặc tính nhiễu của các thiết bị công nghệ thông tin (ví dụ thiết bị xử lý số liệu, máy văn phòng, thiết bị thương mại điện tử và thiết bị viễn thông). Việc tuân thủ các yêu cầu trong tiêu chuẩn này là một phần trong việc đảm bảo sự tương thích điện từ và an toàn cho hệ thống thiết bị có liên quan và con người. Đây cũng là tiêu chuẩn mà Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc áp dụng đối với một số loại sản phẩm thuộc chuyên ngành quản lý.
Liên hệ mua: Trung tâm Thông tin - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tel: (04) 7564268/7562608,
Fax: (04) 8361556

Thông tin tham khảo

Lượt truy cập: 2536

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)