Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ CHỨNG NHẬN HỢP QUY, CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

Hồ sơ, thủ tục xin kiểm định công trình viễn thông

01/05/2013 10:22 SA Xem cỡ chữ

 

1. Hồ sơ đăng ký kiểm định bao gồm:

- Đơn đề nghị kiểm định công trình viễn thông (theo mẫu tại phụ lục 1);

- Kết quả đo kiểm định còn giá trị;

- Báo cáo mô tả kỹ thuật cơ bản của công trình viễn thông (theo mẫu tại phụ lục 2);

- Báo cáo về sự thay đổi đối với các trường hợp quy định tại điểm b,c,d khoản 2 điều 8 của Thông tư số 09/2009/TT-BTTTT;

- Các tài liệu mô tả sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt (theo yêu cầu của tổ chức kiểm định)

2. Thủ tục thực hiện kiểm định:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm định;

- Thẩm định, đánh giá sự phù hợp của hồ sơ đăng ký kiểm định công trình viễn thông;

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định công trình viễn thông.

Lượt truy cập: 2115

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)