Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ CHỨNG NHẬN HỢP QUY, CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

Thủ tục đăng ký công bố sự phù hợp đối với công trình viễn thông

01/05/2013 10:22 SA Xem cỡ chữ

 

1. Hồ sơ đăng ký công bố sự phù hợp

- Đơn đăng ký công bố sự phù hợp công trình viễn thông (download);

- Giấy tờ thể hiện tư cách pháp nhân của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bản phôtô có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

- Giấy chứng nhận kiểm định còn thời hạn hợp lệ (đối với công trình viễn thông thuộc danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định);

- Kết quả tự đánh giá kèm theo kết quả đo kiểm công trình viễn thông (đối với công trình viễn thông thuộc danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bộ sự phù hợp) theo mẫu do Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 83/2009/QĐ-QLCL ngày 29/05/2009.

- Bản công bố sự phù hợp (theo mẫu tại phụ lục II của Thông tư 09/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009).

2. Thủ tục thực hiện công bố sự phù hợp công trình viễn thông

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố sự phù hợp;

- Thẩm định, đánh giá sự phù hợp của hồ sơ đăng ký công bố sự phù hợp công trình viễn thông;

Thông báo tiếp nhận bản công bố sự phù hợp công trình viễn thông.

Lượt truy cập: 2175

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)