Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 23/09/2023

CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG

Các quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia

10/07/2009 11:07 SA Xem cỡ chữ

Thể thức trình bày và thể hiện nội dung Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) cho các chuyên ngành, lĩnh vực đều áp dụng thống nhất theo Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Chi tiết xem quy định tại các mục:

- Mục 4. Trình bày, thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia và lưu trữ hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia.

- Mục 6. Ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia.

Lượt truy cập: 1722

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)