Hơn 43 triệu người có hộ chiếu vaccine

(Mic.gov.vn) - 

Bộ Y tế đã thực hiện bàn giao dữ liệu 17 triệu đối tượng tương ứng với 37 triệu mũi tiêm Covid-19 cần “làm sạch” dữ liệu cho Bộ Công an để rà soát, đối chiếu dữ liệu.

 

20221028-m11-ncovi.jpeg

Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết đã có hơn 43 triệu người dân được ký xác nhận hộ chiếu vaccine. Tuy nhiên, về việc kết nối, chia sẻ, xác thực dữ liệu về tiêm chủng Covid-19 với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Công nghệ thông tin cho biết hiện vẫn có khoảng 37 triệu mũi tiêm vaccine Covid-19 có mã số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân nhưng sai thông tin (họ tên, ngày sinh, thông tin khác…) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Nhằm hỗ trợ các cơ sở tiêm chủng trong việc “làm sạch” dữ liệu, Bộ Y tế đã thực hiện bàn giao dữ liệu 17 triệu đối tượng tương ứng với 37 triệu mũi tiêm Covid-19 cần “làm sạch” dữ liệu cho Bộ Công an để rà soát, đối chiếu dữ liệu và gửi lại Bộ Y tế để cập nhật lên hệ thống.

 

Theo Báo Nhân Dân

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)