Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19: Tạo sự đồng thuận và quyết tâm của toàn xã hội

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 4/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Phú Yên đã họp khẩn triển khai Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về phòng, chống dịch COVID-19.20200526-m09.jpg
 
Đồng chí Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: NGUYÊN LƯU
 
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng và ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương kết luận: Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần chủ động điều chỉnh kế hoạch, phương án, biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương; phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; tăng cường truyền thông mạnh mẽ nhằm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tạo sự đồng thuận và quyết tâm của toàn xã hội thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các ngành, các cấp, các đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn... Khuyến khích các hình thức làm việc và giao dịch trực tuyến.
 
Chủ tịch UBND cũng chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị, cơ sở sản xuất phải có văn bản cam kết với chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các cơ sở nêu trên; tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định dừng hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
 
Ban chỉ đạo các cấp phải công bố công khai số điện thoại đường dây nóng và khuyến khích người dân tham gia phản ảnh các trường hợp không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Tiếp tục dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất…
 

NGUYÊN LƯU

Nguồn: Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)