Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng truyền thanh

(Mic.gov.vn) - 

Ngay từ sáng sớm 1/4, xe thông tin lưu động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch & Truyền thông thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã có mặt tại địa điểm khu vực Trung tâm thương mại thành phố để thông tin, tuyên truyền nội dung mới nhất Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19.


20200508-m19.jpg

Cán bộ truyền thanh cơ sở đọc thông tin tuyên truyền. Ảnh: Phan Nghĩa
 
Theo đó, các nội dung của Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định được truyền tải rộng rãi đến nhân dân.

Để chủ động triển khai nhiệm vụ tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, ngay từ đầu năm 2020, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch & Truyền thông thành phố đã tiến hành rà soát hệ thống truyền thanh cơ sở tại 21 xã, phường. Theo đó, Trung tâm hỗ trợ 50 cụm loa không dây cho 13 xã, phường, mỗi cụm gồm 1 bộ thu sóng FM không dây và 1 cặp loa phóng thanh, đến nay toàn hệ thống đã lắp đặt xong và đưa vào sử dụng, kịp thời mang thông tin chính thức, liên tục đến người dân trên địa bàn./.

Phan Nghĩa

http://baokontum.com.vn/xa-hoi/day-manh-tuyen-truyen-phong-chong-dich-benh-covid-19-bang-truyen-thanh-14580.html

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)