Số hiệu 24/2008/NQ-CP
Trích yếu nội dung Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Ngày ban hành 28/10/2008
Ngày có hiệu lực 28/10/2008
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

24_2008_NQ-CP.doc

24_2008_NQ-CP.odt

24_2008_NQ-CP.pdf

24_2008_NQ-CP.zip

Chi tiết văn bản