Số hiệu 07 /2000/NQ-CP
Trích yếu nội dung Về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 - 2005
Ngày ban hành 05/06/2000
Ngày có hiệu lực 05/06/2000
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Phan Văn Khải - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

07-2000-NQ-CP.doc

07-2000-NQ-CP.odt

07-2000-NQ-CP.pdf

07-2000-NQ-CP.zip

Chi tiết văn bản