Số hiệu 13-NQ/TW
Trích yếu nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
Ngày ban hành 16/01/2012
Ngày có hiệu lực 16/01/2012
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng
Văn bản liên quan
Download

13_NQ_TW.pdf

Chi tiết văn bản