Số hiệu 16/2012/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015
Ngày ban hành 13/07/2012
Ngày có hiệu lực 13/07/2012
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Ngô Thị Doãn Thanh - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân
Văn bản liên quan
Download

12403838.doc

Chi tiết văn bản