INFOGRAPHICS: Tám bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông (phần 2)

(Mic.gov.vn) - 

Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã công bố Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông. Bản đồ công nghệ sẽ là công cụ hỗ trợ quản lý, dự báo, dẫn dắt, quyết định lựa chọn chấp nhận, ứng dụng, đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ một cách tối ưu, đạt hiệu quả cao nhất. 


 2_1.jpg

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)