Hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030, chiều ngày 27/10, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng.


A-Chung-phat-bieu-khai-mac1.jpg

Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra, Thanh tra Chính phủ dự và truyền đạt, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về phòng chống tham nhũng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập. Tham dự còn có hơn 300 đại biểu là cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ TT&TT Nguyễn Thành Chung cho biết: “Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao thông qua nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như: Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

A-Chung-phat-bieu-khai-mac.jpg

Chánh Thanh tra Bộ TT&TT Nguyễn Thành Chung phát biểu khai mạc Hội nghị

Công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập là một trong những biện pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, được quy định chi tiết trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Cán bộ, công chức và người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm phải kê khai trung thực, đầy đủ về số lượng và giá trị tài sản, thu nhập theo quy định. Trên cơ sở hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch hàng năm thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ.

Một vấn đề cần lưu ý là pháp luật quy định chế tài đối với sai phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập rất nghiêm khắc. Theo quy định tại Điều 54 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức: cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

Giang-vien-huong-dan2.jpg

Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra, Thanh tra Chính phủ dự và truyền đạt, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về phòng chống tham nhũng

Tại hội nghị, Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã phổ biến, giải đáp cụ thể các vấn đề được điều chỉnh tại Luật Phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là nội dung điều chỉnh về công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập./.

Đức Huy

Từ khóa: Bộ TT&TT, Luật Phòng, chống tham nhũng, kê khai, công khai tài sản thu nhập

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)