Long An: Nhiều thành quả về chuyển đổi số

(Mic.gov.vn) - 

 Tỉnh ủy Long An vừa có báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


20221216-pg15.jpg

Theo đó, nhiệm vụ chuyển đổi số từng bước được nhận thức là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp thiết và thường xuyên trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Phù hợp với định hướng chuyển đổi số

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đã có sự quan tâm, tích cực quán triệt, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, gương mẫu tham gia khai thác, sử dụng các nền tảng số, hệ thống thông tin để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành.

 

Năm 2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nâng cao nhận thức an toàn thông tin mạng cho cán bộ lãnh đạo các cấp, Tọa đàm định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao, trong đó có lồng ghép tuyên truyền chuyển đổi số cho lãnh đạo các cấp.

Năm 2022, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị "Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số" cho lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh. Các sở, ngành, địa phương chủ động tổ chức các hội nghị triển khai quán triệt các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số (như triển khai Đề án 6, sơ kết, tổng kết công tác chuyển đổi số của cơ quan, địa phương).

Xây dựng chuyên mục tuyên truyền chuyển đổi số định kỳ hàng tuần trên hệ thống truyền thanh cơ sở; các chuyên mục tuyên truyền chuyển đổi số định kỳ trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; cung cấp, cập nhật thường xuyên thông tin, tài liệu về chuyển đổi số trên Trang thông tin chuyển đổi số của tỉnh (chuyendoiso.longan.gov.vn); đồng thời tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác (tờ gấp, áp phích, trang thông tin điện tử, mạng xã hội...).

Qua đó, tạo được sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp, đảm bảo mọi đối tượng đều được truyền thông và cùng đồng hành trong quá trình chuyển đổi số. Các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông phát huy tốt vai trò trong quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ của công cuộc chuyển đổi số.

Đoàn thanh niên tích cực, tiên phong triển khai "Đội hình IT xanh" tại 188 xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng, dịch vụ số.

Hội Phụ nữ tổ chức các hội thảo, tập huấn tuyên truyền về chuyển đổi số, triển khai một số mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt hội viên ở khu/cụm công nghiệp đạt hiệu quả cao.

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các cấp thường xuyên được kiện toàn, có quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm và có kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã tổ chức 10 cuộc làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện để định hướng, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong công tác triển khai chuyển đổi số.Cơ quan chuyên trách về chuyển đổi số (Sở Thông tin và Truyền thông) được kịp thời bổ sung, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương.

Triển khai thành lập "Tổ công nghệ số cộng đồng" tại tất cả các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số (tổng cộng có 996 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, khu phố thuộc 188/188 xã, phường, thị trấn, với 5.324 thành viên).

Hệ thống văn bản triển khai Nghị quyết số 21 được các cơ quan ban hành trong 2 năm đã bổ sung, phát triển các chương trình, kế hoạch quan trọng về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, phát triển đô thị thông minh… đảm bảo phù hợp với định hướng chuyển đổi số của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Long An, phiên bản 1.0 và các quy định liên quan đến chuyển đổi số được xây dựng, phê duyệt kịp thời, làm cơ sở cho các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh ứng dụng điện toán đám mây

Về phát triển hạ tầng, nền tảng số, dữ liệu số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số cho thấy trung tâm dữ liệu của tỉnh được đầu tư nâng cấp, thiết kế theo mô hình điện toán đám mây dùng riêng (private cloud) phù hợp tiêu chuẩn trung tâm dữ liệu theo quy định, các trang thiết bị cho phép ảo hóa, tùy biến ở mức cao theo nhu cầu sử dụng thực tế, đảm bảo vận hành các hệ thống, nền tảng số dùng chung phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp.

Bên cạnh đó, tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng điện toán đám mây theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Công tác quản trị vận hành, giám sát an toàn thông tin được quan tâm tập trung thực hiện, đảm bảo các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, thông suốt.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đáp ứng kết nối 2 chiều toàn tỉnh với công nghệ hiện đại, chất lượng hình ảnh đạt chuẩn HD, 15/15 huyện đã triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến 2 chiều đến cấp xã.

Hạ tầng số trong cơ quan nhà nước cơ bản đáp ứng yêu cầu trong xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. 100% sở, ngành tỉnh, UBND các cấp triển khai sử dụng đồng bộ mạng truyền số liệu chuyên dùng. 100% cán bộ, công chức các cấp được trang bị máy tính. 100% sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện triển khai mạng nội bộ, thiết bị tường lửa bảo vệ hệ thống mạng.

https://nld.com.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)