Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã và người dân tộc thiểu số

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 28/9, Viện Phát triển kinh tế hợp tác thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn "Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã, người dân tộc thiểu số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thủy - Phó Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác chủ trì hội nghị.


bao-hiem--1-.jpg

Tại hội nghị, gần 200 cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã, người dân tộc thiểu số được triển khai các nội dung về một số vấn đề cơ bản về chuyển đổi số; phương pháp truyền thông và nâng cao nhận thức của người dân về ứng dụng công nghệ số, mạng internet trong đời sống và sản xuất. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn đem đến cái nhìn bao quát về ứng dụng công nghệ số trong phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị các sản phẩm tại địa phương. Liên minh Hợp tác xã Sóc Trăng đánh giá thực trạng tình hình ứng dụng công nghệ số của các hợp tác xã trong việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Sóc Trăng. Hợp tác xã Trung Bình chia sẻ kinh nghiệm trong việc tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng công nghệ số.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Thủy, hội nghị tập huấn này nhằm bồi dưỡng kỹ năng tạo lập, biên tập thông tin, nội dung số, phương pháp truyền thông quảng bá hình ảnh và sản phẩm của hợp tác xã; sử dụng công nghệ số trong phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị. Nâng cao nhận thức của thành viên hợp tác xã về các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng internet trong đời sống và sản xuất.

 

https://www.baosoctrang.org.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)