Điện Biên: Phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên, từ năm 2021-2023, tổng số vốn bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh là trên 2,168 tỷ đồng.


20232410-duy9.jpg

Ảnh minh họa

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là trên 1,965 tỷ đồng, tỉnh đã phân bổ trên 1,941 tỷ đồng, đạt 98,8% kế hoạch (vốn đầu tư phát triển trên 1,110 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và vốn sự nghiệp trên 831 tỷ đồng, đạt 97,25% kế hoạch).

Tính đến ngày 30/9/2023, tỉnh đã giải ngân trên 750 tỷ đồng (gần 601 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển; trên 129 tỷ đồng vốn sự nghiệp), đạt 38,64% kế hoạch vốn giao.

Đối với vốn ngân sách địa phương, tỉnh đã bố trí và phân bổ gần 97 tỷ đồng (gần 49 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và gần 48 tỷ đồng vốn sự nghiệp). Đến ngày 30/9/2023, đã giải ngân 52 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch vốn giao.

Về vốn tín dụng chính sách, tỉnh đã bố trí và phân bổ 95,3 tỷ đồng và đã giải ngân được gần 62 tỷ đồng, đạt gần 65% kế hoạch vốn giao. Ngoài ra, tỉnh Điện Biên còn huy động từ các nguồn hợp pháp khác và phân bổ trên 11 tỷ đồng để triển khai thực hiện Chương trình.

Trên cơ sở nguồn vốn được Trung ương phân bổ và cho phép kéo dài, tỉnh Điện Biên quyết tâm phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2023; đồng thời tập trung triển khai hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư toàn bộ các dự án khởi công mới còn lại để đảm bảo hoàn thành trước thời điểm giao kế hoạch vốn năm tiếp theo.

Phương Liên

(Nguồn: bienphong.com.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)