Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Mic.gov.vn) - 

 Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách và quy định của pháp luật về bình đẳng giới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) sẽ tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS. Hội thi dự kiến bắt đầu từ ngày 11/9 và kết thúc vào ngày 9/10/2023.


20231910-duy24.jpg

Ảnh minh họa

Đối tượng tham gia là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, học sinh và nhân dân đang công tác, làm việc, học tập, cư trú trên địa bàn 24 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung hội thi gồm 2 phần. Phần 1 (phần thi bắt buộc) thi trắc nghiệm theo tuần trên internet theo bộ câu hỏi của Ban tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác bình đẳng giới. Trong đó, nội dung thi tập trung vào các văn bản: Luật Bình đẳng giới 2006; Nghị định số 70 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới; Nghị định số 48 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Nghị định số 125 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới; Kế hoạch số 102 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 212 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 385 của UBND tỉnh về truyền thông bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030...

Phần 2 (phần thi khuyến khích) thi xây dựng video clip tuyên truyền về công tác bình đẳng giới. Mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, nhóm tác giả, cá nhân xây dựng ít nhất 1 video clip không quá 5 phút dưới dạng: phóng sự, tiểu phẩm hoặc những mô hình, sáng kiến, giải pháp... nhằm truyền thông hiệu quả thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thông qua hội thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các sáng kiến, mô hình, hiệu quả thiết thực để truyền thông nhân rộng góp phần thực hiện mục tiêu vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân về giới và bình đẳng giới, tạo sức lan tỏa trên địa bàn các địa phương thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở các huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc và TX. Hương Trà./.

Hoài Thương

(Nguồn: baothuathienhue.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)