Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 23/05/2023, Thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch 160/KH-UBND về Nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023.

 

 CDS-Hai-Phong-1.jpg

TTTT

Từ khóa: Hải Phòng, chuyển đổi số, 2023, địch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)