Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

 Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực trong công cuộc chuyển đổi số. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

 

 CDS-Thai-NGuyen.jpg

TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)