Tình hình phát triển đài truyền thanh cấp xã hết Quý I/2023

(Mic.gov.vn) - 

Tính đến thời điểm 15/4/2023, cả nước có: 9.812 đài truyền thanh cấp xã/10.599 xã, phường, thị trấn. Trong đó, có 1.297 đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.


 Tình-hình-phát-triển-đài-truyền-thanh-cấp-xã-tính-Quý-I2023.jpg

Đức Huy

Từ khóa: đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)