INFOGRAFIC: Chỉ tiêu phát triển Chính quyền số tỉnh Ninh Bình năm 2022

(Mic.gov.vn) - 

Một số chỉ tiêu phát triển Chính quyền số tỉnh Ninh Bình năm 2022


 Info-Chính-quyền-số.jpg

Thảo Anh

Từ khóa: Ninh Bình, chỉ tiêu, phát triển, Chính quyền số

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)