INFOGRAFIC: Ninh Bình đẩy mạnh công tác phổ biến nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số

(Mic.gov.vn) - 

Năm 2022, tỉnh Ninh Bình chú trọng đẩy mạnh công tác phổ biến, nâng cao nhận thức về Chuyển đối số. 


 Ảnh-chụp-Màn-hình-2022-12-20-lúc-13.08.49.pngInfo-phobiennhanthucChuyendoiso.jpg

Thảo Anh

Từ khóa: Ninh Bình, nâng cao, nhận thức, chuyển đổi số

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)