INFOGRAPHIC: Đào tạo nguồn nhân lực số tại Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Nhân lực số là lực lượng lao động kỹ thuật chuyên nghiệp, trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, an toàn thông tin… Nguồn nhân lực số được xác định là một trong những yếu tố quan trọng, mang tính quyết định tới thành công của chuyển đổi số quốc gia. 


 20220525-m02.jpg20220525-m01.jpg

PV

Từ khóa: Nhân lực số, các trường đào tạo công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, an toàn thông tin

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)