Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tập trung năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông


Quyết định số 1258/QĐ-VP của Chánh Văn phòng Bộ TT&TT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị văn phòng và điều hòa không khí" thuộc kế hoạch cung cấp tài sản mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ TT&TT.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)