Thành lập Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Nội

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 10/9, Tiểu ban Truyền thông (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19) đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TBTT về việc thành lập Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hà Nội.


20210912-l3.jpg

Một trong những nhiệm vụ của Tổ công tác là chủ động phối hợp với thành phố Hà Nội triển khai các phương án ứng dụng công nghệ phòng chống dịch (Ảnh minh họa)

Quyết định thành lập Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hà Nội được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Tiểu ban Truyền thông của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ký ban hành.

Theo Quyết định trên, Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hà Nội gồm: Tổ trưởng là ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí và Tổ phó là ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử.

Tổ công tác còn có 8 thành viên khác là đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT gồm: Văn phòng Bộ, Cục Thông tin cơ sở, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Tin học hóa, Cục Báo chí, Cục Viễn thông và Cục An toàn thông tin.

Cũng theo Quyết định trên, Tổ công tác có nhiệm vụ chủ động phối hợp với Thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bao gồm: Triển khai các phương án ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch; hỗ trợ liên lạc, thông tin về dịch bệnh cho người dân; chỉ đạo báo chí thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh; xử lý các thông tin sai sự thật trên môi trường mạng về dịch bệnh và các nhiệm vụ khác trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT. Tổ công tác cũng có trách nhiệm thường xuyên báo cáo Trưởng Tiểu ban Truyền thông và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng thời, Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm cụ thể hóa, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ. Tùy tình hình có thể huy động lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ hoặc các tổ chức, chuyên gia trong lĩnh vực TT&TT để tham mưu, tư vấn, triển khai những nội dung cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch./.

PV

Từ khóa: Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ đạo quốc gia, phòng chống dịch Covid-19, Tổ công tác, phòng chống dịch Covid-19, tại Hà Nội

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)