THÔNG BÁO NÂNG CẤP VÀ THAY ĐỔI GIAO DIỆN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BỘ TT & TT


                THÔNG BÁO NÂNG CẤP VÀ THAY ĐỔI GIAO DIỆN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BỘ TT & TT


          Thực hiện kế hoạch do Lãnh đạo Bộ TT&TT giao về việc triển khai giao diện mới của Cổng Thông tin điện     tử - Bộ TT&TT.
 
          Trung tâm Thông tin đã tổ chức thiết kế và đưa giao diện Cổng Thông tin điện tử - Bộ TT&TT vào sử dụng thử nghiệm từ ngày 01/9/2020 đến 30/9/2020.
 
              Quý độc giả có thể truy cập, theo dõi giao diện mới tại địa chỉ
                                               https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/trangchu_2020.aspx
 
          Ban Biên tập Cổng TTĐT rất mong nhận được các ý kiến góp ý của Quý độc giả; Các nội dung góp ý xin gửi  về Ban Biên tập theo địa chỉ    Email:banbientap@mic.gov.vn;    ĐT: 0903432554
 
 
                            Trân trọng thông báo.
 
 
                                                              Ban Biên tập
                                                            Cổng Thông tin điện tử Bộ TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)