Họp Ban chỉ đạo ISO Khối cơ quan Bộ TT&TT

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 4/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo ISO Khối cơ quan Bộ TT&TT về đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.


20200904-m05.jpg
 
Ảnh minh họa
 
Theo báo cáo tại cuộc họp, ngày 10/1/2020, Vụ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp đánh giá việc thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2020. Ngày 11/2/2020, Trưởng ban chỉ đạo ISO đã ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2020 của Khối cơ quan Bộ. 
 
Tiếp đó, ngày 19/2/2020, 11 đơn vị thuộc Hệ thống quản lý chất lượng Khối cơ quan Bộ đã hoàn thành xây dựng, chuyển đổi, cải tiến 3 tài liệu hệ thống, 6 quy trình hệ thống và 46 quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Ngày 20/6/2020, tổ chức đánh giá nội bộ các quy trình hệ thống và quy trình nghiệp vụ tại 11 đơn vị Khối cơ quan Bộ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, các đơn vị tổ chức thực hiện xử lý sự không phù hợp và khắc phục/phòng ngừa theo kết quả của báo cáo đánh giá chung, đánh giá chi tiết và Phiếu xử lý sự không phù hợp, khắc phục/phòng ngừa.
 
Về tình hình thực hiện Chính sách và Mục tiêu chất lượng năm 2020, các đơn vị tiếp tục được quán triệt nội dung Chính sách, phổ biến và thực hiện nghiêm túc Mục tiêu chất lượng năm 2020.
 
Theo kết quả đánh giá nội bộ, việc chuyển đổi, cải tiến quy trình của từng đơn vị theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã được thực hiện, công chức khi thực hiện công việc đều tuân thủ theo những quy trình quy định; hoạt động nhận diện rủi ro theo các mảng hoạt động công việc đã được triển khai theo yêu cầu tiêu chuẩn mới; nhiều đơn vị thực hiện kiểm soát tốt hồ sơ công việc bằng công cụ lập danh mục hồ sơ. Do đó mục tiêu chất lượng năm 2020 của từng đơn vị đã được kiểm soát và duy trì quá trình triển khai thực hiện.
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Phan Tâm ghi nhận và đánh giá cao cố gắng nỗ lực của Ban chỉ đạo ISO Khối cơ quan Bộ TT&TT trong xây dựng, ban hành, đôn đốc các đơn vị thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2020; thể hiện ở kết quả thực hiện tại các đơn vị của Bộ thời gian qua tương đối tốt, hoàn thành hầu hết các mục tiêu chất lượng trong chương trình công tác đã đặt ra. 
 
Tại cuộc họp, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị bám sát mục tiêu, rà soát và gửi ý kiến góp ý về Vụ Khoa học và Công nghệ để Vụ tổng hợp sửa đổi, hoàn thiện, sớm trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Bộ TT&TT phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào tháng 9/2020. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: các đơn vị cần tiếp tục duy trì, cập nhật, dự báo và lên kế hoạch phòng ngừa rủi ro thường xuyên liên tục sau khi công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
 

Thảo Anh

Từ khóa: Thứ trưởng Phan Tâm; Ban chỉ đạo ISO Khối cơ quan Bộ, ISO 9001:2015; Hệ thống quản lý chất lượng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)