Công bố Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai

(Mic.gov.vn) - 

Chiều 08/01/2019, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức công bố Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai với mục tiêu tạo bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.


20190110-m22.jpg
 
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 
 
Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố; đại diện các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.
 
Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Nền tảng kỹ thuật đáp ứng sự phát triển của xu hướng công nghệ mới như: Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (big data), dữ liệu mở (Open Data), công nghệ chuỗi khối (blockchain),…Kiến trúc chính quyền điện tử của Lào Cai bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, liên thông của các hệ thống thông tin, phù hợp thực tiễn và có tính mở, được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung theo lộ trình triển khai thực tế nhằm đạt kết quả cao nhất.
 
 
Lào Cai sẽ thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 2018 -  2020: ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tạo lập, quản lý và chia sẻ dữ liệu, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước và quy định về thuê dịch vụ CNTT trên địa bàn tỉnh Lào Cai; xây dựng quy định về chia sẻ dữ liệu; xây dựng Đề án bảo đảm an toàn thông tin trong xây dựng và phát triển chính phủ điện tử 2020 - 2025; phát triển hạ tầng CNTT, hạ tầng nền tảng kết nối, ứng dụng CNTT...

Giai đoạn 2021- 2025: cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp tỉnh phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới; phát triển đồng bộ hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong các cơ quan nhà nước các cấp từ tỉnh đến xã; mở rộng kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước; nâng cao an ninh bảo mật cho trung tâm mạng thông tin, trung tâm dữ liệu, các hệ thống dùng chung; phát triển các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ quản lý điều hành của chính quyền, phục vụ người dân, doanh nghiệp; triển khai giải pháp xác thực điện tử, chữ ký số trên các thiết bị di động để người dân, doanh nghiệp xác thực điện tử trong quá trình sử dụng các dịch vụ công; triển khai giải pháp đăng nhập một lần, bảo đảm an toàn, thuận tiện phục vụ hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh; phát triển chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, an toàn, an ninh thông tin, tạo ra các giá trị mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
 
20190110-m23.jpg

Các đại biểu thăm quan Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Lào Cai. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong những ngày đầu tiên của năm mới, Lào Cai công bố Kiến trúc Chính quyền điện tử là thể hiện sự quan tâm, quyết tâm chính trị rất lớn trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử. Đây vừa là nhu cầu, vừa là xu thế tất yếu trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chính quyền tỉnh Lào Cai tiếp tục xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin là khâu then chốt trong cải cách hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Để triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp, kết nối các sở, ngành và địa phương để triển khai các đề án, kế hoạch, dự án ứng dụng CNTT theo lộ trình đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực ứng dụng CNTT, tăng cường khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử.

Triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử là bước đi quan trọng của tiến trình xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển Đô thị thông minh tỉnh Lào Cai./.
 

Tin, ảnh: Thu Hiền - Lâm Tú (Sở TT&TT Lào Cai)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)