Cục Viễn thông thông báo gia hạn thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2018


Ngày 28/9/2018, Cục Viễn thông đã đăng thông báo tuyển dụng 08 viên chức vào 04 vị trí việc làm tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển Mạng và Dịch vụ trực thuộc Cục Viễn thông, gồm các vị trí cụ thể như sau:

- Vị trí 1: Quản trị hệ thống và lưu trữ, chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07, số lượng 01 người, làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển Mạng và Dịch vụ tại Hà Nội.
 
- Vị trí 2: Quản trị mạng và an toàn thông tin, chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07, số lượng 01 người, làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển Mạng và Dịch vụ tại Hà Nội.
 
- Vị trí 3: Quản trị ứng dụng, lập trình và kiểm thử phần mềm, chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07, số lượng 02 người, làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển Mạng và Dịch vụ tại Hà Nội.
 
- Vị trí 4: Trực ca, chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên hạng IV, mã số V.05.02.08, số lượng 04 người, làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển Mạng và Dịch vụ tại Hà Nội.
 
Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 26/10/2018.
 
Sau 20 ngày nhận hồ sơ, chúng tôi xin thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ, tiếp tục từ ngày 30/10/2018 đến hết ngày 15/11/2018.
 
Thông tin chi tiết xem tại website: www.vnta.gov.vn hoặc http://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/137855/Cuc-Vien-thong-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018.html
 
Hoặc liên hệ: Ms. Bùi Thu Giang, Phòng Tổ chức cán bộ.
 
Điện thoại: (024) 3782.0975

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)