NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật: Công bố sách xuất bản lần thứ nhất năm 2018

(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 22/5/2018, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia - Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2018. Tới dự buổi Lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số Ban, bộ, ngành TW; Lãnh đạo NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật…


20180522-l3.jpg

Lãnh đạo NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật trân trọng trao tặng 02 tập sách “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước” cho Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng biên tập NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật đã công bố danh mục những cuốn sách tiêu biểu gồm: “Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước” (02 tập) của Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; “Về cán bộ và công tác cán bộ” (trích bài nói, bài viết của các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng) do PGS.TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chỉ đạo biên soạn; “Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam” do PGS.TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo biên soạn;… “Công an Nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và một số bộ sách, cuốn sách quý khác. 
 
20180522-l1.jpg
 
Một số đầu sách tiêu biểu tại buổi Lễ công bố sách xuất bản lần thứ nhất năm 2018 của NXB
 
Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá: NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật đã công phu nghiên cứu, thẩm định và xuất bản cuốn sách “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước” (02 tập) dày dặn, trình bày đẹp và trang trọng. Các nội dung thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của Thường trực Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, ban, ngành đoàn thể Trung ương quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng…
 
Đại tướng nhấn mạnh: Nhìn lại nhiệm kỳ 2011 - 2015, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã nỗ lực vượt qua thách thức, kinh tế nâng cao hơn năm trước, an ninh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững, quan hệ quốc tế được nâng cao, phát huy công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được chú trọng và đạt được kết quả quan trọng. Đặc biệt, Đại tướng đã biểu dương NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật thời gian qua đã có nhiều cố gắng trong nhiệm vụ chính trị của Trung ương giao, tổ chức biên tập các sách chính trị, pháp luật, góp phần nâng cao ý thức nhân dân về pháp luật, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Cũng nhân dịp này, Đại tướng Lê Hồng Anh hoan nghênh tinh thần cố gắng trong việc củng cố, nâng tầm hơn nữa của NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, phù hợp xu thế phát triển của lĩnh vực xuất bản, in, phát hành trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xứng đáng hơn với vị trí chức năng là đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hoạt động theo Luật Xuất bản./.

Đài Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)