Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở vùng dân tộc thiểu số

(Mic.gov.vn) - 

Trong những năm qua, hệ thống báo chí, xuất bản Tuyên Quang tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của mình trong đời sống xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với việc tích cực phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, báo chí đã tích cực tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật… Các ấn phẩm báo chí nêu nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình về các hộ gia đình người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi; mức sống và chất lượng dân số ngày càng được nâng lên. Sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực được phản ánh rõ nét, đã và đang đạt nhiều thành tựu rất nổi bật.


Báo chí địa phương với công tác tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có đủ các loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử) với nhiều loại hình thông tin: Các cơ quan báo chí; các tạp chí, đặc san, tập san, bản tin; cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; hệ thống Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện, cấp xã.
 
20170728-m0.jpg
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh tìm hiểu thông tin trên Báo Tuyên Quang. Ảnh:Lý Thịnh

Tuyên Quang hiện có 3 cơ quan báo chí là: Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang, Báo Tân Trào. Báo Tuyên Quang xuất bản 03 ấn phẩm báo chí là Báo Tuyên Quang thường kỳ, Tin ảnh Tuyên Quang vùng cao và Báo Tuyên Quang điện tử. Báo Tuyên Quang thường kỳ (báo in) xuất bản 4 kỳ/tuần vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy; Khuôn khổ: 29cm x 42cm; Số trang: 12 trang/kỳ (trang 1 và trang 12 in màu); số lượng phát hành đạt gần 7.500 tờ/kỳ. Tờ tin ảnh Tuyên Quang Vùng cao 2 kỳ/tháng Khuôn khổ: 29 cm x 42 cm; Số trang: 4 trang/kỳ (in 4 mầu, trên giấy Cutse), số lượng phát hành gần 7.000 tờ/kỳ. Cùng với báo in, Báo Tuyên Quang Điện tử phát huy thế mạnh thông tin nhanh, trực tuyến đã mở mới nhiều chuyên mục hấp dẫn bạn đọc.

 Báo Tân Trào có 02 ấn phẩm báo chí là Báo Tân Trào và Báo Tân Trào điện tử. Báo Tân Trào (báo in) xuất bản 2 kỳ/tháng; Sản lượng phát hành: 500 bản/kỳ; Khuôn khổ: 30cm x 42cm; Số trang: 12 trang.

 Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang hiện có 01 kênh phát thanh và 01 kênh truyền hình; phát sóng qua hạ tầng mặt đất, qua vệ tinh và truyền dẫn qua các hạ tầng viễn thông. Thời lượng phát sóng phát thanh đạt 19 giờ/ngày, truyền hình đạt 18 giờ/ngày. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, phát sóng chương trình địa phương, Đài thực hiện tiếp sóng các chương trình VTV1, VTV2, VTV3, của Đài THVN và VOV1 của Đài TNVN.

Hiện nay Tuyên Quang có 01 tạp chí, đó là tạp chí Khoa học Tân Trào của Trường Đại học Tân Trào đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí. Đây là xuất bản phẩm báo chí xuất bản định kỳ để công bố kết quả nghiên cứu khoa học, thông tin về hoạt động khoa học chuyên ngành được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong năm 2016, đã xuất bản được 03 số với nhiều bài viết có giá trị khoa học về các lĩnh vực: Khoa học xã hội - nhân văn và khoa học tự nhiên.

Toàn tỉnh có 23 bản tin, đặc san, tập san của các cơ quan, tổ chức. Về Khuôn khổ: Các bản tin có khuôn khổ phổ biến 19 x 27 cm, số trang từ 32 – 36 trang. Một số ấn phẩm có số trang từ 40 – 70 trang là: Đặc san Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tập san Người làm báo Tuyên Quang, Bản tin Thông báo nội bộ, Bản tin Lao động và Công đoàn, Bản tin Cựu chiến binh và Bản tin Phụ nữ. Về lượng phát hành: Các bản tin có số lượng phát hành lớn từ 2500 đến 5000 bản/kỳ là bản tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn thanh niên, Ủy ban MTTQ tỉnh; còn lại phổ biến xuất bản từ 300 – 400 bản/kỳ.

Trên địa bàn tỉnh còn có 01 cổng thông tin điện tử và 26 trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp phép hoạt động, tăng 07 trang TTĐT so với năm 2015. Các websie thiết lập mới năm 2016 của các đơn vị: Hội Nhà báo tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tỉnh đoàn và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Tuyên Quang. Ngoài ra còn có một số trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang hoạt động không thuộc diện phải cấp giấy phép.

Hiện nay, Đài cấp huyện, cấp xã có 07 Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện gồm: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang. Đã có trên 100 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có hệ thống truyền thanh cơ sở đang duy trì hoạt động để thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Một nét mới trong hệ thống báo chí trên địa bàn tỉnh là sự phát triển rất nhanh của hoạt động truyền hình trả tiền. Hiện có 04 doanh nghiệp đang triển khai dịch vụ là: Viễn thông Tuyên Quang, Viettel Tuyên Quang, FPT Tuyên Quang, Mobifone Tuyên quang và Truyền hình Cáp Tuyên Quang. Theo số liệu thống kê đến 25/12/2016, trên địa bàn tỉnh đã có trên 28.000 hộ dân được cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; trong đó, Viễn thông Tuyên Quang có: 12.110 thuê bao, Viettel Tuyên Quang: 5.339 thuê bao)... Cùng với hệ thống các cơ quan báo chí của tỉnh, hiện có 03 cơ quan báo chí TW đặt cơ quan đại diện thường trú là TTXVN, Báo Nhân Dân, Kênh Truyền hình Quốc hội (thuộc VOV).

Để tăng cường chất lượng, hiệu quả thông tin cơ sở trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh đã chú trọng xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở để phục vụ sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền cơ sở. Toàn tỉnh hiện có tổng số 134 Đài truyền thanh cơ sở, trong đó có 11 đài hữu tuyến (dùng cho 8 xã, phường thuộc thành phố Tuyên Quang, 3 xã thuộc huyện Yên Sơn) và 123 đài vô tuyến (FM không dây). Đài truyền thanh cơ sở trong tỉnh được đầu tư bằng nhiều nguồn kinh phí như: chương trình dân tộc; chương trình mục tiêu quốc gia về phủ sóng phát thanh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam; chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở vùng dân tộc thiểu số

Xác định được chức năng, nhiệm vụ được giao, tại các cuộc giao ban Báo chí - Xuất bản định kỳ hàng tháng do Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh luôn triển khai quán triệt các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các vấn đề liên quan đến đồng bào thiểu số; tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đối với báo chí địa phương để ngăn chặn kịp thời các thông tin sai trái với quan điểm, đường lối của Đảng, đặc biệt là việc trích dẫn, đăng tải các thông tin của các báo trong nước và quốc tế về những vấn đề nhạy cảm, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của địa phương.

Tăng cường tuyên truyền giáo dục trong đồng bào dân tộc về đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước nhằm củng cố và tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, đoàn kết dân tộc, chống âm mưu diễn biến hoà bình và những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Khẳng định vị trí của đồng bào các dân tộc ít người trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc trong tỉnh với tinh thần yêu nước và cách mạng, đã đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng các dân tộc Việt nam có nhiều đóng góp trong các cụôc kháng chiến, xây dựng căn cứ địa cách mạng, góp phần to lớn cho sự nghiệp giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, đồng bào tin tưởng và ủng hộ đường lối của Đảng.

Thông tin, tuyên truyền thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp có hiệu quả để nâng cao đời sống về mọi mặt của đồng bào.

 Tuyên truyền, làm cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, từng bước thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển và mức sống của đồng bào các dân tộc khác; củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, nhà nước

Căn cứ chỉ đạo và định hướng tuyên truyền, các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh, các cơ quan báo chí, các đặc san, tập san, bản tin, trang Web của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Đài Truyền thanh các huyện và thành phố Tuyên Quang; hệ thống Trạm truyền thanh các xã, phường, thị trấn chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền cụ thể của đơn vị mình để tuyên truyền về công tác vùng đồng bào dân tộc.

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian qua, hệ thống thông tin đại chúng ở địa phương đã góp phần cùng với các cấp, các ngành đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; đồng thời tham gia tích cực và hiệu quả vào việc tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong đồng bào dân tộc ít người, tạo niềm tin cho cán bộ và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh./.

Thùy Uyên

(Trích nguồn từ Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)