Những nỗ lực giảm nghèo ở Hàm Thuận Bắc

(Mic.gov.vn) - 

Hàm Thuận Bắc là huyện miền núi của tỉnh Bình Thuận, gồm 15 xã và 02 thị trấn, trong đó có 04 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang được hưởng lợi từ Chương trình 135 của Chính phủ là Đông Giang, Thuận Minh, Thuận Hòa và La Dạ... Kinh tế của huyện chủ yếu là thuần nông, trong những năm gần đây nhờ việc trồng cây Thanh Long, cao su cùng những cây ăn trái khác đã giúp cho người dân giảm nghèo bền vững.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)