Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2017 tại Thái Bình

(Mic.gov.vn) - 

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu giảm nghèo đã thực sự trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Các chính sách, chế độ được triển khai đồng bộ, với nhiều giải pháp đem lại hiệu quả hữu hiệu. Người nghèo từng bước được cải thiện về đời sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng giúp họ tự mình nỗ lực vươn lên, tạo cơ hội thoát nghèo bền vững.


 
 
 

 

 

 

 

20170724-m4.JPG
Trang trại sản xuất gà giống của anh Nguyễn Sỹ Huy (Thôn Minh Hồng, xã Liên Giang , huyện Đông Hưng)
6 tháng đầu năm 2017, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo được các địa phương triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 4,61% (năm 2016). 35.506 thẻ BHYT được cấp cho người nghèo với số tiền hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng; 2.141 thẻ BHYT cho người nghèo thuộc hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và 42.226 thẻ BHYT cho người cận nghèo, với số tiền hỗ trợ 12 tỷ đồng; 8.460 lượt học sinh được hỗ trợ miễn, giảm học phí với kinh phí miễn giảm gần 1,4 tỷ đồng; 9.127 lượt học sinh được hỗ trợ chi phí học tập với kinh phí hỗ trợ  hơn 4,5 tỷ đồng.
 
Chính sách hỗ trợ về thông tin, truyền thông duy trì thường xuyên. Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông không ngừng nâng cao các dịch vụ bưu chính, viễn thông để đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin liên lạc của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo.
 
Chính sách hỗ trợ về nhà ở, cho vay ưu đãi và hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo tiếp tục triển khai thực hiện. 6 tháng qua, trên địa bàn tỉnh có 12 hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây nhà ở từ các chương trình khác với tổng kinh phí 390 triệu đồng.
 
Các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo được huy động đã hỗ trợ kịp thời nhu cầu vay vốn làm ăn của hộ nghèo, góp phần giữ vững thu nhập, ổn định đời sống. 6 tháng đầu năm 2017, có 1.000 hộ nghèo được hỗ trợ chính sách ưu đãi với tổng số tiền 29,5 tỷ đồng, 396 hộ cận nghèo được hỗ trợ chính sách ưu đãi với tổng số tiền 33,5 tỷ đồng. Trong đó, 365 hộ cận nghèo vay tín dụng với 13 tỷ đồng, 31 hộ cận nghèo vay tín dụng học sinh sinh viên với 20,5 tỷ đồng. Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, trong đó có người nghèo cũng được chú trọng. Toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 17.870 người (đạt 54,1% kế hoạch năm, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước); 
 
Bên cạnh đó, đã có 55.558 lượt hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện với tổng kinh phí trên 8,1 tỷ đồng; gần 3.000 đối tượng trong đó có người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận với các chính sách trợ giúp pháp lý đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân. Ngoài ra dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu, toàn tỉnh trao tặng 60.448 suất quà trị giá 18,1 tỷ đồng cho người nghèo (100% hộ nghèo, 100% hộ cận nghèo được nhận quà Tết).
 
Các hội, đoàn thể trong tỉnh cũng đã tích cực thực hiện công tác giảm nghèo thuộc lĩnh vực của đơn vị. Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh trích Quỹ hỗ trợ xây dựng mới 25 “Nhà đại đoàn kết” cho các các hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện, thành phố với tổng trị giá 750 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế (Bò giống, gà giống, thóc giống vụ mùa 2017) cho 703 hộ nghèo. Các cấp Hội nông dân đã tổ chức 1.323 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 121.268 lượt hội viên về chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản; xây dựng 117 mô hình trình diễn trong sản xuất nông nghiệp...
 
Ngoài những kết quả đáng ghi nhận thì công tác xóa đói giảm nghèo vẫn còn gặp nhiều khó khăn điển hình là giải quyết việc làm cho hộ nghèo. Phần lớn hộ nghèo thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội như già cả, cô đơn, bệnh tật, khuyết tật ... không lao động được nên không có thu nhập để thoát nghèo; Hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản chưa được thụ hưởng các chế độ chính sách đối với hộ nghèo về thu nhập ...
 
Với những giải pháp thiết thực và đồng bộ, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Đời sống hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước được cải thiện, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

 

 

Lê Hoài (Cổng TTĐT tỉnh Thái Bình)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)