Tập huấn thực hiện dự án về TT&TT thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tại Thanh Hóa

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 29/6/2017, tại TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện nội dung, dự án thành phần về TT&TT thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ TT&TT; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cùng gần 400 đại biểu đã tham dự Hội nghị.


Báo cáo tại Hội nghị cho biết, Việt Nam trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về giảm nghèo, thể hiện ở tỷ lệ hộ nghèo giảm, chuẩn nghèo được điều chỉnh theo hướng nâng dần mức sống của người dân. Kết quả này đã được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao về nỗ lực của Đảng và Nhà nước ta. Đạt được những thành quả này, không thể không đề cập đến vai trò, đóng góp của hoạt động thông tin tuyên truyền mà ngành TT&TT cả nước đã tích cực thực hiện.
 
Bước vào giai đoạn 2016 - 2020, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách, cơ chế về phát triển nông thôn và giảm nghèo. Quốc hội Khóa XIII đã có Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư 02 Chương trình mục tiêu quốc gia là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian vừa qua, các Bộ, ngành Trung ương đã nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia như: Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về xã nông thôn mới; Cơ chế điều hành, quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia; Cơ chế quản lý về chế độ tài chính của các Chương trình; Các quy định về thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể của các Chương trình; Chế độ báo cáo, giám sát, đánh giá Chương trình;....
 
20170629-m2.jpg
 Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết: “Trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, TT&TT đã đóng vai trò rất quan trọng, là công cụ phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp các thông tin thiết yếu về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, gương điển hình của các tổ chức, cá nhân trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Vai trò này càng quan trọng đối với khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo là những khu vực khó khăn, đang được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, ưu tiên thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn, đó là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.”
 
Đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho rằng hiện trạng khó khăn, thiếu thốn về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và nội dung thông tin ở cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đang là vấn đề cần được sự quan tâm của Nhà nước để có giải pháp khắc phục. Vì vậy, phát huy kết quả đạt được của Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2011 - 2015, Bộ TT&TT đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xây dựng chính sách và đề xuất các nội dung, dự án thành phần về lĩnh vực thông tin và truyền thông vào các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với chính sách giảm nghèo bền vững, thông tin được xem là một trong năm dịch vụ xã hội cơ bản trong phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều để nhà nước quan tâm có chính sách khắc phục sự thiếu hụt về thông tin.
 
20170629-m1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được các giảng viên đại diện các Bộ: TT&TT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giới thiệu, hướng dẫn các nội dung về: Cơ chế điều hành, quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế tài chính thực hiện các Chương trình liên quan đến thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông để việc thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương được thống nhất, đúng quy định,… Đồng thời, Hội nghị cũng sẽ nhận được các ý kiến giải đáp những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông để đảm bảo hiệu quả. Ngoài ra, các đại biểu cũng được đi thực tế tại một số huyện, xã tiêu biểu tại Thanh Hóa, nghe phát biểu của các địa phương về kinh nghiệm quản lý, thực hiện các nội dung liên quan đến Chương trình./.

Đức Huy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)