Thu hồi Thẻ nhà báo của ông Phan Văn Thương, công tác tại Báo Kinh doanh và Pháp luật

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 28/3/2017, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đã ký Quyết định số 434/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Thẻ nhà báo mang số hiệu IBT03798 kỳ hạn 2016-2020 của ông Phan Văn Thương được cấp tại Báo Kinh doanh và Pháp luật, vì ông Phan Văn Thương đã bị xử lý kỷ luật cách chức Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh doanh và Pháp luật tại thành phố Hải Phòng.


Tổng biên tập Báo Kinh doanh và Pháp luật có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Phan Văn Thương nộp về Bộ TT&TT (qua Cục Báo chí) trước ngày 11/4/2017.
 
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Báo Kinh doanh và Pháp luật và ông Phan Văn Thương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)