Lâm Đồng khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in cho người đứng đầu cơ sở in

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 6/9/2016, tại Đà Lạt, Sở TT&TT Lâm Đồng phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức khai giảng khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.Tham dự khai giảng có đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành – Bộ TT&TT, đại diện lãnh đạo Sở TT&TT Lâm Đồng và trên 50 học viên là người đứng đầu của các cơ sở in trên địa bàn.


201699-m1.jpg
Quang cảnh buổi tập huấn
 
Tham dự khóa học từ ngày 6/9 đến 10/9/2016, học viên sẽ được cán bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành và các giảng viên bộ môn Công nghệ In – trường ĐH Bách khoa Hà Nội trang bị những kiến thức pháp luật về hoạt động in; Quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm in; Quản lý và hoạch định các nguồn lực sản xuất in; Cập nhật công nghệ in tiên tiến trong nước và thế giới. Hoàn thành chương trình khóa học, các học viên có đủ điều kiện sẽ được Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp chứng chỉ quản lý hoạt động in. Chứng chỉ là một trong những điều kiện cần thiết để các các cơ sở in hoàn thành thủ tục đăng ký, cấp phép hoạt động in theo quy định.
 
Xuất bản nói chung và hoạt động in nói riêng là một lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, phổ biến, giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức, đấu tranh chống mọi tư tưởng và hành vi làm tổn hại lợi ích quốc gia… Với tầm quan trọng đó, Luật Xuất bản được Quốc hội ban hành năm 2012 và nhiều văn bản pháp luật triển khai thực hiện Luật đã thiết lập hành lang pháp lý với những quy định khá chặt chẽ trong hoạt động in - xuất bản. Việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in cho người đứng đầu cơ sở in tại địa phương là bước đầu để Sở TT&TT Lâm Đồng nhằm triển khai thực hiện Luật Xuất bản và các văn bản pháp luật có liên quan, đặc biệt là thực hiện rà soát, cấp phép hoạt động cho các cơ sở in, tăng cường công tác QLNN trên lĩnh vực xuất bản.
 
Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 150 cơ sở tham gia hoạt động in. Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị này nắm bắt được các quy định của pháp luật và hội đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động in, Sở TT&TT Lâm Đồng sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ TT&TT và các đơn vị chức năng để tổ chức các khóa bồi dưỡng - cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ quản lý hoạt động in, chuẩn bị cho kế hoạch rà soát, cấp phép hoạt động cho các cơ sở in theo quy định của Luật Xuất bản./.

Thùy Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)