Thông báo chương trình Hội thảo quốc gia về CNTT-TT lần thứ III; Hội thảo hợp tác phát triển CNTT - TT Việt Nam lần thứ IX

(Mic.gov.vn) - Địa điểm: Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp, Hải Phòng
Thời gian: 9-10 tháng 9 năm 2005


Xem chi tiết chương trình
Ban tổ chức Hội thảo

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)