Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

(Mic.gov.vn) - Trong hai ngày 5&6/7/2005, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (BCVT&CNTT) cho các Sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh, thành phố phía Bắc. 150 đại biểu đại diện cho 17 Sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh, thành phố phía Bắc đã tham dự hội nghị. Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Trần Đức Lai đã đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã điểm qua những phát triển nổi bật trong lĩnh vực BCVT & CNTT; những đổi mới trong công tác quản lý nhà nước về BCVT & CNTT. Thứ trưởng đề nghị các Sở tập trung thực hiện việc khảo sát để nắm vững thông tin về thực trạng hoạt động BCVT & CNTT trên địa bàn tỉnh/thành phố từ đó giúp Uỷ ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân trong việc xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm 2006-2010 của tỉnh/thành phố và chú trọng tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh phát triển CNTT đặc biệt là các hoạt động về ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh/thành phố, quản lý và kiểm tra hoạt động của các đại lý Internet công cộng... Hội nghị được Bộ BCVT tổ chức nhằm cung cấp cho lãnh đạo và chuyên viên các Sở BCVT những nghiệp vụ cơ bản của công tác quản lý nhà nước về BCVT & CNTT. Hội nghị tập trung vào một số công tác trọng điểm cần triển khai trước mắt trong công tác của Sở như: các nội dung cơ bản của Pháp lệnh BCVT, công tác quản lý Nhà nước về công nghiệp CNTT và đẩy mạnh ứng dụng CNTT; công tác thanh tra chuyên ngành; công tác xây dựng quy hoạch về BCVT & CNTT tại địa phương; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Hội nghị cũng trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác quản lý nhà nước về BCVT & CNTT tại địa phương. Đây là hội nghị thứ hai Bộ BCVT tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước chuyên ngành BCVT & CNTT cho các Sở BCVT sau hội nghị tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 5/2005.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)