Hội nghị phổ biến các Nghị định của Chính phủ về Bưu chính, Viễn thông; một số nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế trong bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin khu vực phía Nam

(Mic.gov.vn) - Tiếp theo hội nghị ngày 7/12/2004 tại Hà Nội, ngày10/12/2004, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị phổ biến các Nghị định của Chính phủ về Bưu chính, Viễn thông; một số nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế trong bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT) . Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Bình, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; lãnh đạo UBND các tỉnh Đắc Lắk ,Quảng Nam, Tiền Giang ..., đại diện Bộ, Ban, ngành ; đại diện các Sở BCVT, các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và đại diện các doanh nghiệp BCVT và CNTT khu vực phía Nam từ Huế trở vào.

Hội nghị nhằm giới thiệu những nội dung quan trọng trong Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông được cụ thể hoá và quy định chi tiết thi hành trong bốn Nghị định. Ba trong số bốn Nghị định này được tập trung giới thiệu tại Hội nghị là Nghị định 157/2004/NĐ-CP ngày 18/8/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về Bưu chính; Nghị định 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về Viễn thông; Nghị định 142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số Vô tuyến điện. Hội nghị còn giới thiệu một số nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và CNTT. Nội dung của các Nghị định đã dành được nhiều sự quan tâm của các đại biểu. Hội nghị là một trong những hoạt động thực hiện Quyết định 26/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành “Chương trình triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Bưu chính Viễn thông và CNTT”.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)