Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp phép cho 4 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông

(Mic.gov.vn) - Bộ Bưu chính, Viễn thông vừa qua đã cấp giấy phép cho bốn doanh nghiệp là Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (VP Telecom) thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam; Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT); Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Theo giấy phép, Công ty Thông tin viễn thông Điện lực được thiết lập mạng viễn thông công cộng để cung cấp trực tiếp và bán lại dịch vụ viễn thông. Loại mạng là mạng viễn thông di động mặt đất, phạm vi thiết lập mạng trên phạm vi toàn quốc, dịch vụ cơ bản là dịch vụ viễn thông di động mặt đất và có thêm dịch vụ giá trị gia tăng do Bộ BCVT quy định và công bố. Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn được thiết lập mạng viễn thông công cộng để cung cấp trực tiếp và bán lại dịch vụ viễn thông. Loại mạng là mạng viễn thông cố định nội hạt, phạm vi thiết lập mạng trên phạm vi toàn quốc, loại dịch vụ cơ bản là dịch vụ viễn thông cố định nội hạt , dịch vụ thuê kênh nội hạt và có thêm dịch vụ giá trị gia tăng do Bộ BCVT quy định và công bố. Công ty Viễn thông Quân đội được thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh VSAT. Loại hình dịch vụ là dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh VSAT , loại mạng là mạng viễn thông cố định vệ tinh VSAT theo cấu hình quy định, được cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ VSAT trên lãnh thổ Việt Nam hoặc giữa người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam với người sử dụng VSAT ở ngước ngoài cho mục đích thuê kênh riêng phù hợp với quy định của pháp luật. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam được cung cấp dịch vụ viễn thông trên các máy bay Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Loại hình dịch vụ là dịch vụ viễn thông di động vệ tinh INMARSAT trên máy bay, đối tượng và phạm vi cung cấp dịch vụ là các hành khách trên các chuyến bay trong nước và quốc tế bằng máy bay của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)