Việt Nam tái trúng cử vào Hội đồng Quản trị Liên minh Bưu chính thế giới UPU


Từ ngày 15/9 đến ngày 5/10/2004, Đại hội Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) lần thứ 23 đã diễn ra tại thủ đô Bucharest, Rumania. Tham dự Đại hội có hơn 2000 đại biểu của 190 nước thành viên của Liên minh. Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Trần Ngọc Bình làm Trưởng đoàn đã tham dự Đại hội. Tại Đại hội lần này, được sự đồng ý của Chính phủ, Việt Nam đã đăng kí tái ứng cử là thành viên Hội đồng Quản trị (CA) nhiệm kì 2005 – 2009. Bộ Bưu chính, Viễn thông đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao xây dựng nội dung và tích cực vận động tranh thủ sự ủng hộ của các nước thành viên UPU và lần thứ hai Việt Nam đã được bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh. Sự kiện này thể hiện đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam nói chung và sự phát triển nhanh của Bưu chính Việt Nam trong thời gian qua nói riêng.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)