Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện (tính đến 30/8/2011)


 

1. Đơn vị kiến nghị: Lào Cai

Nội dung:   Phân cấp quản lý tần số vô tuyến điện

Ý kiến trả lời:

- Việc cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện gồm các tác nghiệp: ấn định tần số và cấp giấy phép.
Ấn định tần số là tác nghiệp kỹ thuật, đòi hỏi phải có cơ sở dữ liệu và các công cụ kỹ thuật để tính toán. Để hạn chế tối đa khả năng gây can nhiễu khi ấn định tần số cho một đài phát sóng phải tính toán phối hợp tần số với các đài đặt trên tỉnh khác, quốc gia khác do việc lan truyền sóng vô tuyến điện không hạn chế trong vùng lãnh thổ quốc gia, tỉnh, thành phố.
- Các thiết bị phát sóng có khả năng gây can nhiễu (kế cả các đài phát sóng có công suất nhỏ) đều phải tính toán ấn định tần số. Đối với thiết bị phát sóng vô tuyến điện ít có khả năng gây can nhiễu, không phải tính toán ấn định tần số thì sẽ được nghiên cứu bổ sung vào danh mục thiết bị sử dụng có điều kiện không cần phải đăng ký cấp phép.
Từ những lý do trên, Bộ TTTT thấy rằng không thể phân cấp cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện cho các Sở TTTT như đề nghị của Sở TTTT Lào Cai.
Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện tại địa phương. Bộ TTTT đã chỉ đạo Cục TSVTĐ xây dựng kế hoạch phối hợp quản lý tần số chi tiết tại địa phương với các Sở TTTT.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)