Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện (tính đến 30/6/2011)


 

1. Đơn vị kiến nghị: Gia Lai, Hà Nội, Ninh Thuận

Nội dung:   Ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tần số vô tuyến điện

Ý kiến trả lời:

Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tần số vô tuyến điện:
- Thông tư 24/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện: đã ban hành ngày 28/10/2010.
- Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện: dự thảo Nghị định đã lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đang trình Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện: đã hoàn thiện hồ sơ, sẽ trình Thủ tướng trong tháng 6/2011.
- Thông tư thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện: đang nghiên cứu xây dựng, dự kiến được ban hành năm 2012.
- Thông tư liên tịch giữa Bộ TTTT và Bộ GTVT hướng dẫn việc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong nghiệp vụ lưu động hàng không: đang tổng hợp ý kiến Bộ GTVT, dự kiến ban hành trong Quý III/2011.
- Sửa đổi Thông tư 36/2009/TT-BTTTT ngày 03/12/2009 quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện: đang nghiên cứu xây dựng, dự kiến ban hành trong năm 2011.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)