Điểm BĐ-VH xã tham gia phục vụ thông tin về bầu cử Quốc hội khoá XII

(Mic.gov.vn) - 

Để góp phần phục vụ nhân dân đến điểm BĐ-VH xã tìm hiểu các thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII vào ngày 20/5 tới đây, VNPT đã có công văn yêu cầu các Bưu điện tỉnh, thành phố thực hiện 3 nhiệm vụ: Chỉ đạo các điểm BĐ-VH xã lưu giữ các báo, tài liệu đã đăng tải những nội dung về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII; chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan tuyên truyền của địa phương có những hình thức tuyên truyền và tạo điều kiện tốt để nhân dân biết và đến tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII tại các điểm BĐ-VH xã.


Để góp phần phục vụ nhân dân đến điểm BĐ-VH xã tìm hiểu các thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII vào ngày 20/5 tới đây, VNPT đã có công văn yêu cầu các Bưu điện tỉnh, thành phố thực hiện 3 nhiệm vụ: Chỉ đạo các điểm BĐ-VH xã lưu giữ các báo, tài liệu đã đăng tải những nội dung về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII; chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan tuyên truyền của địa phương có những hình thức tuyên truyền và tạo điều kiện tốt để nhân dân biết và đến tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII tại các điểm BĐ-VH xã.
 
Cả nước đã có 7.954 điểm BĐ - VH xã đi vào hoạt động

Tính đến hết quý I/2007, cả nước đã có 7.954 điểm BĐ - VH xã/10.782 xã. Trong đó có 1473/1644 xã nghèo, đặc biệt khó khăn đã có điểm BĐ - VH xã. Doanh thu bình quân tháng/điểm BĐ - VH xã trên cả nước tăng so với cùng kỳ năm trước.

Hiện, trên cả nước đã có 31 Bưu điện tỉnh, thành phố đạt 100% xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông, trong đó có 4 Bưu điện tỉnh, thành phố đạt 100% điểm BĐ - VH xã có Internet, đó là: Đà Nẵng, Đồng Tháp, Lâm Đồng và Bắc Ninh.

T4BĐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)