Cục Hải quan TP Đà Nẵng thí điểm chữ ký số

(Mic.gov.vn) - Ngày 30/5, Cục Hải quan TP Đà Nẵng cho biết, từ tháng 6/2012, sẽ triển khai mở rộng thí điểm chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử cho tất cả các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại các Chi cục trực thuộc.

Để triển khai thí điểm chữ ký số, Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các Chi cục trực thuộc thông báo việc áp dụng thí điểm chữ ký số tới các doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai bao gồm chữ ký số, chứng thực chữ ký số, triển khai nâng cấp phần mềm.

Trước đó, từ đầu tháng 4/2012, Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã chọn Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, Gia công để triển khai thực hiện thí điểm chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử. Đơn vị này đã chọn 5 doanh nghiệp thực hiện thí điểm đầu tiên và triển khai thành công chữ ký số. 

Ông Lê Nho Phước, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, Gia công cho biết, tính đến ngày 30/5 có 13 doanh nghiệp đã triển khai chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục, tỷ lệ tờ khai áp dụng chữ ký số đạt trên 90% tổng số tờ khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục.

Nguồn: chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)